logo

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

gimnazjumDla kogo?

Do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych mogą zapisać się osoby, które ukończyły sześcioletnią szkołę podstawową i w roku przyjęcia skończą 16 lat (w wyjątkowych sytuacjach 15 lat).

Okres kształcenia:

2 lata (4 semestry) zakończone egzaminem ośmioklasisty.

System kształcenia:

Zaoczne. Zajęcia odbywają się według harmonogramu: 

czwartek-piątek godz. 1530-1900, soboty godz. 830- 1300

Płatność:

Opłata miesięczna 70zł

Opis kierunku:

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych jest propozycją dla osób, które po ukończeniu 6 klas szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki a marzą o zdobyciu dalszego wykształcenia. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych daje tę możliwość bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków. Szkołą Podstawowa jest ważnym etapem edukacji, ponieważ daje możliwości dalszego kształcenia lub zdobycia dowolnego tytułu zawodowego.

Wszystkim absolwentom Szkoły Podstawowej zapewniamy możliwość kontynuowania nauki na bardzo dogodnych warunkach w Liceum dla Dorosłych, a następnie w Policealnej Szkole zaocznej i uzyskania tym samym wymarzonego zawodu oraz tytułu technika.

Nasze Szkoły mają uprawnienia szkoły publicznej. Uzyskały pozytywną opinię Kuratorium Oświaty i są wpisane do rejestru szkół Wydział Oświaty Urzędu Miasta. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Wymogi rekrutacyjne:

  • ukończona sześcioletnia szkoła podstawowa
  • oryginał świadectwa ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
  • 1 zdjęcie

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 16 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. W przypadkach wyjątkowych i uzasadnionych przyjmujemy osoby które ukończyły 15 lat. Nie ma górnej granicy wiekowej. Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.