logo

Szkolenia i certyfikaty ECDL

Szkolenie Basic (moduły B1-B4)

szkolenie komputerowe 8Szkolenie ECDL Basic umożliwi Ci kompleksowe przygotowanie do zdawania egzaminów na certyfikat ECDL BASE. Certyfikat ten zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie. Jest to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne. Szkolenie to składa się z następujących kursów: Podstawy pracy z komputerem (B1), Podstawy pracy w sieci (B2), Przetwarzanie tekstów (B3), Arkusze kalkulacyjne (B4).

ILOŚĆ GODZIN SZKOLENIA: 40 GODZIN (8 dni po 5 godzin)

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: od 1400 zł /osobę (cena jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia i miejsca organizacji)

LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

indywidualne (mała grupa)  1-3 osoby
indywidualne (duża grupa)  8-10 osób
grupowe (dla firm i instytucji)  8-10 osób

JAKIE KORZYŚCI DAJE TO SZKOLENIE ?

Podstawy pracy z komputerem (B1)
Na tym kursie zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych zagadnień z zakresu technologii informacyjnej (TI), budowy komputera, prawidłowej interpretacji pojęć hardware i software, podstawowych pojęć TI, stosowania oprogramowania użytkowego w codziennej pracy oraz możliwości wykorzystania sieci komputerowych, zagadnień związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników komputera a także znaczenia czynników zewnętrznych wiążących się z użytkowaniem sprzętu komputerowego oraz aspektów prawnych związanych z użytkowaniem komputera.

Podstawy pracy w sieci (B2)
Na kursie tym zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu oraz znajomości podstawowych zasad dotyczących bezpiecznego dostępu do Internetu, a także dowiesz się jak wyszukiwać informację w sieci WWW stosując przeglądarkę stron WWW i dostępne narzędzia wyszukiwania. Poznasz podstawowe zasady i terminy związane z pocztą elektroniczną (e-mail) wraz z zasadami bezpieczeństwa, wykorzystania oprogramowania do wysyłania i przyjmowania poczty elektronicznej oraz dołączania plików do listów elektronicznych oraz zarządzania folderami w programach pocztowych.

Przetwarzanie tekstów (B3)
Na kursie tym zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania programu do edycji tekstu i wykonywanie podstawowych zadań związanych z tworzeniem, formatowaniem, drukowaniem dokumentów i przygotowaniem ich do rozpowszechnienia (dystrybucji), kopiowania i przenoszenia fragmentów tekstu w obrębie jednego dokumentu i pomiędzy otwartymi dokumentami, stosowania niektórych funkcji zaawansowanych związanych z tworzeniem standardowych tabel, umieszczaniem w tekście obrazów i grafik oraz tworzenia korespondencji seryjnej.

Arkusze kalkulacyjne (B4)
Na kursie tym zdobędziesz umiejętności związane z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i wiedzę na temat tworzenia, formatowania, modyfikacji i zastosowania arkusza w wybranych obszarach zastosowania, tworzenia standardowych formuł matematycznych i logicznych, używając podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych oraz tworzenia i formatowania wykresów.


JAKI JEST PLAN SZKOLENIA ?

Podstawy pracy z komputerem (B1)

OMAWIANE DZIAŁY

 OMAWIANE ZAGADNIENIA

Komputery i sprzęt

   •   ICT
   •   Sprzęt
   •   Oprogramowanie i licencjonowanie
   •   Uruchamianie, zamykanie

Pulpit, ikony, ustawienia

   •   Pulpit i ikony Korzystanie z okien
   •   Narzędzia i ustawienia

Efekty pracy

   •   Praca z tekstem
   •   Drukowanie

Zarządzanie plikami

   •   Pliki i foldery Organizacja plików i folderów
   •   Przechowywanie i kompresja

Sieci

   •   Pojęcia związane z siecią
   •   Dostęp do sieci

Bezpieczeństwo i higiena pracy

   •   Ochrona danych i urządzeń
   •   Złośliwe oprogramowanie
   •   Zdrowie i ochrona środowiska

Podstawy pracy w sieci (B2)

OMAWIANE DZIAŁY

 OMAWIANE ZAGADNIENIA

Zasady przeszukiwania Internetu

   •   Kluczowe zasady
   •   Zabezpieczenia i bezpieczeństwo

Przeglądanie Internetu

   •   Korzystanie z przeglądarek Narzędzia i ustawienia
   •   Zakładki
   •   Drukowanie z Internetu

Informacje uzyskane z Internetu

   •   Szukanie
   •   Krytyczna ocena treści
   •   Prawo autorskie, ochrona danych

Pojęcia związane z komunikacją

   •   Komunikacja online
   •   Narzędzia komunikacyjne

Używanie poczty elektronicznej

   •   Wysyłanie poczty
   •   Odbieranie poczty Narzędzia i ustawienia
   •   Organizacja poczty Używanie kalendarza

Przetwarzanie tekstów (B3)

OMAWIANE DZIAŁY

 OMAWIANE ZAGADNIENIA

Pierwsze kroki

 • tworzenie nowego dokumentu
 • zapisywanie na dysku
 • otwieranie zapisanych dokumentów
 • zapisywanie dokumentu pod inną nazwą i w innym formacie
 • ustawienia programu (widoki, paski narzędzi)
 • Pomoc Microsoft Word.

Podstawowe operacje w dokumencie

 • poruszania sie po dokumencie
 • wprowadzanie i poprawianie tekstu
 • metody zaznaczania, kopiowania i przesuwania i usuwania fragmentów tekstu
 • pisownia i gramatyka
 • cofanie i powtarzanie czynności.

Formatowanie tekstu

 • formatowanie znaku
 • formatowanie akapitu
 • tworzenie list numerowanych
 • wykorzystanie stylów.

Przygotowanie dokumentu do wydruku

 • ustawianie marginesów i orientacji strony
 • tworzenie nagłówków i stopek
 • automatyczna numeracja stron
 • podgląd i drukowanie sporządzonych dokumentów (wybór opcji drukowania).

Tworzenie i modyfikacja tabel

 • automatyczne wstawianie tabel
 • zaznaczanie i scalanie komórek
 • wstawianie i usuwanie kolumn oraz wierszy
 • zmiana rozmiaru, obramowania, cieniowanie.

Zastosowanie grafiki w dokumencie

 • wstawianie, kadrowanie i zmiana rozmiaru rysunków
 • wstawianie i formatowanie wykresów.
Korespondencja seryjna
 • dokument główny
 • wykorzystywanie baz danych do tworzenia korespondencji seryjnej.

Arkusze kalkulacyjne (B4)

OMAWIANE DZIAŁY

 OMAWIANE ZAGADNIENIA

Pierwsze kroki

 • tworzenie nowego pliku
 • zapisywanie na dysku
 • otwieranie zapisanych dokumentów
 • zapisywanie dokumentu pod inną nazwą i w innym formacie¬
 • elementy okna programu Excel
 • ustawienia programu (widoki, paski narzędzi)
 • poruszanie się po skoroszycie
 • pomoc MS Excel.

Podstawowe operacje na danych

 • wprowadzanie i edycja wszystkich typów danych
 • zaznaczanie komórek, wierszy i kolumn
 • czyszczenie zawartości komórek
 • kopiowanie i przenoszenie danych
 • szukanie i zamiana.

Podstawowe operacje na arkuszach

 • wstawianie nowego arkusza
 • zmiana nazwy arkusza
 • usuwanie arkusza
 • kopiowanie i przenoszenie arkusza.

Formatowanie

 • wykorzystanie autoformatowania
 • formatowanie liczbowe, walutowe, procentowe, tekstowe
 • obramowanie i cieniowanie komórek
 • zmiana koloru i położenia tekstu
 • zastosowanie Malarza Formatów.

Formuły i funkcje

 • zagadnienia budowania, edycji i kopiowania formuł
 • omówienie wszystkich trybów adresowania
 • wykorzystanie podstawowych funkcji MS Excel
 • wykorzystanie wybranych funkcji wbudowanych Excela
 • analiza formuł (Inspekcja).

Operacje na listach danych

 • sortowanie
 • filtrowanie danych przy wykorzystaniu Autofiltru.
Wykresy i grafika
 • korzystanie z Kreatora wykresów
 • modyfikowanie wykresów.
Ustawienia strony i przygotowanie dokumentu do wydruku
 • formatowanie i podział stron do wydruku
 • tworzenie nagłówka i stopki
 • podgląd i drukowanie zawartości arkusza.

*Plan szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

 

Szkolenie e-Obywatel (e-Citizen)

szkolenie komputerowe 6Celem szkolenia jest nabycie umiejętności zaawansowanej obsługi Internetu i aplikacji komputerowych niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie jako e-obywatel.

ILOŚĆ GODZIN SZKOLENIA: 20 GODZIN (4 dni po 5 godzin)

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: od 700 zł /osobę (cena jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia i miejsca organizacji)

LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

indywidualne (mała grupa)  1-3 osoby
indywidualne (duża grupa)  8-10 osób
grupowe (dla firm i instytucji)  8-10 osób

JAKIE KORZYŚCI DAJE TO SZKOLENIE ?

e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PO SZKOLENIU I ZALICZENIU EGZAMINU ?

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Uczestnika:

• Znajomość sprzętu i oprogramowania
• Nabycie umiejętności związanych z przetwarzaniem plików oraz folderów a także pracą z ikonami i oknami na ekranie komputerowym
• Nauczenie tworzenia prostych dokumentów, przeglądania stron internetowych i posługiwania się pocztą elektroniczną
• Wyszukiwanie informacji z szerokiego zakresu źródeł internetowych używając przeglądania i kluczowych technik wyszukiwania oraz zachowywanie informacji w użytecznym formacie
• Znajomość zagadnień i ryzyka powiązanego z internetem (wiarygodność informacji, bezpieczny dostęp, wirusy, spam, środki bezpieczeństwa danych osobowych, rodzicielska kontrola dostępu)
• Umiejętność poruszania się po stronach internetowych, usługach on-line w obszarach wiadomości, administracji, konsumenckich, podróży, oświatowo-szkoleniowych, zatrudnienia, zdrowia, grupy interesu i biznesu
• Realizowanie codziennych zadań takich jak kupowanie CD lub książek, płacenia rachunków, bankowości on-line albo dokonywać rezerwacji turystycznych
• Swobodne korzystanie z różnorodnych serwisów informacyjnych i realizowanie różnych zadań: wypełnianie druku zeznania podatkowego, dowiadywanie się o nowych aktach prawnych, składanie podania o pracę, zapisania na kurs, umawianie się na wizytę u lekarza albo uczestniczenie w forum dyskusyjnym on-line
• Znajomość zagadnień i zagrożeń powiązanych z korzystaniem z internetu (np. zagrożenia w transakcjach kartą kredytową i płatniczą)

JAKI JEST PLAN SZKOLENIA ?

OMAWIANE DZIAŁY

 OMAWIANE ZAGADNIENIA

Praca z folderami i plikami

 • Podstawy pracy w systemie Windows
 • Budowa i zmiana wyglądu okna systemu Windows
 • Praca z plikami i folderami na dysku lokalnym

Edytory tekstu

 • Podstawy edycji tekstu
 • Zasady wprowadzania tekstu
 • Formatowanie czcionki i akapitu
 • Formatowanie tabeli
 • Elementy grafiki w edytorze tekstu

Praktyczna obsługa sieci Internet

 • Podstawy działania sieci komputerowych
 • Prawne aspekty dotyczące sieci internetowej
 • Obsługa przeglądarek internetowych
 • Korzystanie z portali internetowych
 • Wyszukiwanie informacji w sieci Internet
 • Zakup i rezerwacja on-line
 • Wyszukiwanie i ściąganie darmowych plików dostępnych w sieci Internet
 • Podpis elektroniczny

Poczta e-mail

 • Zakładanie i konfiguracja skrzynki e-mail
 • Zarządzanie aplikacjami do obsługi poczty elektronicznej
 • Praktyczne umiejętności korzystania z poczty e-mail

*Plan szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

Użytkowanie baz danych (S1)

szkolenie komputerowe 7Na szkoleniu zdobędziesz umiejętności w zakresie podstawowych zasad tworzenia i wykorzystania baz danych, posługiwania się programem do obsługi baz danych, tworzenia i modyfikowania tabel, zapytań, formularzy oraz raportów, budowania relacji między tabelami, wybierania i przetwarzania informacji zawartych w bazie danych oraz używania zapytań i sortowania dostępnych w programie.

ILOŚĆ GODZIN SZKOLENIA: 10 GODZIN (2 dni po 5 godzin)

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: od 350 zł /osobę (cena jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia i miejsca organizacji)

LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

indywidualne (mała grupa)  1-3 osoby
indywidualne (duża grupa)  8-10 osób
grupowe (dla firm i instytucji)  8-10 osób

JAKIE KORZYŚCI DAJE TO SZKOLENIE ?

Zrozumienie koncepcji bazdanych, zdobycie wiedzy w zakresie podstaw projektowania relacyjnych baz danych Microsoft Access. Poznanie zasad obsługi aplikacji bazodanowych, tworzenia kwerend wybierających i funkcjonalnych oraz tworzenia i modyfikacji formularzy i raportów.

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PO SZKOLENIU I ZALICZENIU EGZAMINU ?

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Uczestnika:

• Rozumienie istoty baz danych, ich zasad i obsługi.
• Tworzenie prostej bazy danych i przeglądanie zawartości bazy danych w różnych trybach.
• Tworzenie tabel, definiowanie i modyfikacja pól oraz ich właściwości: wstawianie i edycja danych.
• Sortowanie i filtrowanie bazy danych w celu otrzymania konkretnej informacji z bazy danych.
• Praca z formularzami: tworzenie, modyfikowanie i ich formatowanie.
• Praca z raportami: tworzenie standardowych raportów, przygotowywanie wydruków do dystrybucji.

JAKI JEST PLAN SZKOLENIA ?

OMAWIANE DZIAŁY

 OMAWIANE ZAGADNIENIA

Zarys teorii relacyjnych baz danych

 • normalizacja
 • klucze
 • relacje
 • więzy integralności

Podstawowe czynności w programie

 • otwieranie istniejącej bazy danych
 • tworzenie, zapisywanie i zamykanie bazy danych
 • dostosowywanie środowiska pracy
 • elementy okna bazy danych Microsoft Access
 • Pomoc Microsoft Access

Podstawowe operacje w tabeli

 • poruszanie się w tabeli
 • dodawanie, modyfikowanie i usuwanie danych w tabeli
 • sortowanie i filtrowanie danych

Projektowanie tabeli

 • dobór typów i rozmiaru pól
 • indeksy
 • sprawdzanie poprawności
 • pola wymagane
 • maski wprowadzania
 • tworzenie relacji
Budowa i obsługa formularzy w Microsoft Access
 • tworzenie prostych formularzy
 • poruszanie sie w formularzu
 • przełączanie sie pomiędzy widokami formularza
 • dodawanie, edycja i usuwanie rekordów
 • zatwierdzanie i cofanie zmian w rekordzie
 • sortowanie
 • filtrowanie
 • narzędzie znajdź
 • pole kombi na formularzu do wprowadzania danych - wygoda i poprawność danych
Kwerendy Microsoft Access
 • projektowanie kwerend wybierających (m.in. wybierających niepowtarzalne rekordy i grupująco - sumujące)
 • edycja, uruchamianie i usuwanie kwerend
Praca z raportami
 • tworzenie i modyfikowanie raportów
 • tworzenie poziomów grupowania danych i zastosowanie w nich podstawowych funkcji (SUMA, ŚREDNIA, MINIMUM, MAKSIMUM)
Przygotowanie tabeli, formularza i raportu do wydruku
 • wybór opcji wydruku
 • podgląd i drukowanie

*Plan szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

 

Grafika menedżerska i prezentacyjna (S2)

  szkolenie komputerowe 5Szkolenie to skierowane jest do osób pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą użytkowania programu Power Point w celu przygotowywania profesjonalnych prezentacji.

ILOŚĆ GODZIN SZKOLENIA: 10 GODZIN (2 dni po 5 godzin)

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: od 350 zł /osobę (cena jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia i miejsca organizacji)

LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

indywidualne (mała grupa)  1-3 osoby
indywidualne (duża grupa)  8-10 osób
grupowe (dla firm i instytucji)  8-10 osób

JAKIE KORZYŚCI DAJE TO SZKOLENIE ?

Na szkoleniu zdobędziesz umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia prezentacji, formatowania, modyfikacji i przygotowania prezentacji z zastosowaniem różnych układów slajdów z przeznaczeniem do wyświetlania i drukowania, kopiowania i przenoszenia tekstu, obrazów, rysunków i wykresów w obrębie danej prezentacji i pomiędzy otwartymi prezentacjami, wykonywania zadań związanych z edycją obrazów, wykresów i rysunków oraz stosowania różnych efektów przejść pomiędzy slajdami.

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PO SZKOLENIU I ZALICZENIU EGZAMINU ?

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Uczestnika:

• Praca z prezentacjami i zapisywanie ich w różnych formatach.
• Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy.
• Znajomość widoków prezentacji i praca z nimi, stosowanie wzorców slajdów oraz zapisywanie prezentacji w różnych formatach.
• Praca w prezentacji z tekstem: edycja i formatowanie go.
• Tworzenie prezentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrej prezentacji.
• Tworzenie, modyfikowanie i formatowanie wykresów jako graficzna metoda prezentacji informacji.
• Wstawianie i edycja rysunków, zdjęć i innych obiektów graficznych.
• Stosowanie animacji i efektów w prezentacji.
• Używanie narzędzi do sprawdzania poprawności językowej prezentacji.

JAKI JEST PLAN SZKOLENIA ?

OMAWIANE DZIAŁY

 OMAWIANE ZAGADNIENIA

Pierwsze kroki

 • otwieranie zapisanej prezentacji
 • zapisywanie prezentacji pod inną nazwą i w innym formacie
 • ustawienia programu (widoki, paski narzędzi)
 • pomoc programu PowerPoint.

Tworzenie nowej prezentacji

 • dodawanie, usuwanie, kopiowanie i przenoszenie slajdów
 • zmiana układu slajdu
 • tworzenie prezentacji według szablonu.

Definiowanie własnego szablonu

 • typy wzorców
 • wstawianie i usuwanie obrazu, rysunku do wzorca slajdu
 • opracowanie tła
 • edytowanie stopki.

Wstawianie i formatowanie tekstu

 • zastosowanie pól tekstowych
 • formatowanie czcionki i akapitu
 • widok konspektu
 • zastosowanie listy numerowanej i wypunktowanej.

Wykorzystanie multimedialnych elementów w prezentacji

 • wstawianie i formatowanie obiektów clipart
 • osadzanie plików graficznych, dźwiękowych oraz video
 • tworzenie i modyfikowanie własnych rysunków, tabel, wykresów, diagramów, schematów
 • hiperłącza.

Animowanie obiektów

 • wprowadzanie efektów specjalnych
 • synchronizacja animacji.
Przygotowanie i drukowanie prezentacji
 • sprawdzanie pisowni
 • dodawanie notatek
 • drukowanie prezentacji i materiałów informacyjnych
 • uruchamianie prezentacji.

*Plan szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

Arkusze kalkulacyjne (B4)

szkolenie komputerowe 4Szkolenie to pozwala zdobyć wiedzę dotyczącą opracowywania danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

ILOŚĆ GODZIN SZKOLENIA: 10 GODZIN (2 dni po 5 godzin)

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: od 350 zł /osobę (cena jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia i miejsca organizacji)

LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

indywidualne (mała grupa)  1-3 osoby
indywidualne (duża grupa)  8-10 osób
grupowe (dla firm i instytucji)  8-10 osób

JAKIE KORZYŚCI DAJE TO SZKOLENIE ?

Na szkoleniu zdobędziesz umiejętności związane z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i wiedzę na temat tworzenia, formatowania, modyfikacji i zastosowania arkusza w wybranych obszarach zastosowania, tworzenia standardowych formuł matematycznych i logicznych, używając podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych oraz tworzenia i formatowania wykresów.

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PO SZKOLENIU I ZALICZENIU EGZAMINU ?

Zaliczenie egzaminu z tego modułu potwierdza następujące kompetencje Uczestnika:

• Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach.
• Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy.
• Wstawianie danych do komórek, tworzenie list różnymi metodami.
• Wybieranie, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych.
• Tworzenie formuł matematycznych i korzystanie ze standardowych funkcji wbudowanych w aplikację, rozpoznawanie błędów w formułach.
• Formatowanie liczb i tekstu w arkuszach.
Wybieranie, tworzenie i formatowanie wykresów będących ilustracją informacji liczbowych w arkuszu. Dostosowywanie ustawień strony.
• Sprawdzanie i poprawa błędów przed finalnym wydrukiem arkusza.

JAKI JEST PLAN SZKOLENIA ?

OMAWIANE DZIAŁY

 OMAWIANE ZAGADNIENIA

Pierwsze kroki

 • tworzenie nowego pliku
 • zapisywanie na dysku
 • otwieranie zapisanych dokumentów
 • zapisywanie dokumentu pod inną nazwą i w innym formacie¬
 • elementy okna programu Excel
 • ustawienia programu (widoki, paski narzędzi)
 • poruszanie się po skoroszycie
 • pomoc MS Excel.

Podstawowe operacje na danych

 • wprowadzanie i edycja wszystkich typów danych
 • zaznaczanie komórek, wierszy i kolumn
 • czyszczenie zawartości komórek
 • kopiowanie i przenoszenie danych
 • szukanie i zamiana.

Podstawowe operacje na arkuszach

 • wstawianie nowego arkusza
 • zmiana nazwy arkusza
 • usuwanie arkusza
 • kopiowanie i przenoszenie arkusza.

Formatowanie

 • wykorzystanie autoformatowania
 • formatowanie liczbowe, walutowe, procentowe, tekstowe
 • obramowanie i cieniowanie komórek
 • zmiana koloru i położenia tekstu
 • zastosowanie Malarza Formatów.

Formuły i funkcje

 • zagadnienia budowania, edycji i kopiowania formuł
 • omówienie wszystkich trybów adresowania
 • wykorzystanie podstawowych funkcji MS Excel
 • wykorzystanie wybranych funkcji wbudowanych Excela
 • analiza formuł (Inspekcja).

Operacje na listach danych

 • sortowanie
 • filtrowanie danych przy wykorzystaniu Autofiltru.
Wykresy i grafika
 • korzystanie z Kreatora wykresów
 • modyfikowanie wykresów.
Ustawienia strony i przygotowanie dokumentu do wydruku
 • formatowanie i podział stron do wydruku
 • tworzenie nagłówka i stopki
 • podgląd i drukowanie zawartości arkusza.

*Plan szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.