logo

Wymagane dokumenty

Szkoły Policealne z uprawnieniami szkół publicznych

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie).
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny).
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie).
 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły).
 • Dowód osobisty do wglądu.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (2, 3 i 4 letnie) z uprawnieniami szkoły publicznej

 • Oryginał świadectwa ukończeniaośmioletniej szkoły podstawowej lubgimnazjum, świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia, zasadniczej szkoły zawodowej ( - duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie).
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny).
 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły).
 • Dowód osobisty do wglądu.

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (2 lata- klasa VII, VIII)

 • Oryginał świadectwa ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie).
 • 1 zdjęcie  (format legitymacyjny).
 • Podanie o przyjęcie (na druku szkoły).
 • Dowód osobisty do wglądu.