logo

Aktualności

Sekretariat

Informujemy że sekretariat szkoły w dniach od 11.02 do 14.02, będzie czynny w godzinach od 9.00 do 13.00.

WAŻNE INFORMACJE I TERMINY SESJI ORAZ ZAKOŃCZENIA ROKU DLA KLAS KOŃCZĄCYCH NAUKĘ

egzaminy semestralne

 

Dnia 01.06.2019 r. (sobota) sekretariat nieczynny.

Uroczyste zakończenie klas III sem.VI Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Policealnej i Gimnazjum odbędzie się dnia 27.06.2019 (czwartek) r. o godz.16.00.

Informujemy o egzaminach semestralnych słuchaczy wszystkich semestrów (LO, Szkoła Policealna oraz Gimnazjum): pierwszy termin 6-8.06.2019 r. (czwartek-sobota) oraz termin drugi  13-15.06.2016r. (czwartek-sobota). W czwartki i piątki przychodzimy na egzaminy od 1530, a w sobotę od 900.

Obecność obowiązkowa!

Zawody: wybierz swoją ścieżkę kariery Zawód: Przedstawiciel handlowy

Kim jest i czym zajmuje się przedstawiciel handlowy?

Przedstawiciela handlowego spotkamy praktycznie w każdej branży: począwszy od spożywczej, poprzez budowlaną, a na IT kończąc. Każda branża i każdy sektor współczesnej gospodarki musi wyrobić targety sprzedaży, prawda? W wielu z nich bez udziału przedstawicieli handlowych byłoby to po prostu całkowicie nierealne, gdyż ważne jest bezpośrednie dotarcie do odpowiedniego odbiorcy/klienta.

Jak zostać przedstawicielem handlowym?absolwent

Teoretycznie wystarczy nam do tego średnie wykształcenie, prawo jazdy kategorii B w portfelu i zdolności sprzedażowe. Problem w tym, że wystarczy nam to jedynie do podjęcia pracy w małych firmach o zasięgu lokalnym, a co za tym idzie – nasze zarobki nie będą zbyt wysokie. Ważne jest ukończenie proponowanego przez nas kursu doskonalącego zawodowo (okres trwania 3 miesiące). Należałoby ukończyć kurs kwalifikacyjny (można online) w zawodzie handlowiec - sprzedawca lub jako technik-logistyk.

Pożegnanie absolwentów Liceum Ogólnokształcącego

W dniu 26 lutego 2016 r. pożegnaliśmy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

20

Na uroczystość przybyli absolwenci naszej szkoły, którzy w semestrze zimowym ukończyli Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. W uroczystości uczestniczyli nauczycieli uczący w szkole. Przemówienie wygłosił opiekun grupy licealistów - Witold Pietruk. Pogratulował absolwentom ukończenia szkoły i zdobycia wykształcenia średniego. Podkreślił, iż dla wielu słuchaczy to wielki sukces, ponieważ naukę niejednokrotnie musieli łączyć z obowiązkami rodzinnymi, jak i pracą zawodową. Przed wieloma z nich stoi jeszcze decyzja podjęcia zmagań związanych z egzaminem maturalnym. Wśród naszych absolwentów mamy osoby, które po zdaniu egzaminu maturalnego chcą rozpocząć studiowanie na wyższych uczelniach. Mamy wśród słuchaczy osoby utalentowane, np. Pan Marcin, którego predyspozycje artystyczne kierują go ku studiowaniu historii sztuki na Akademii Sztuk Pięknych. Mile będziemy wspominać ich pobyt w naszej szkole.

16

Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne trzech słuchaczy zostało wyróżnionych i zostały wręczone im nagrody książkowe. Należą do nich:
1. Mirosław Chomątowski
2. Anna Majka
3. Marcin Pińkowski

18

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia oraz dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym