logo

Warsztaty zawodoznawcze zorganizowane przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Opolu

3

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OFERUJE:

- porady indywidualne oraz zajęcia grupowe
- treningi i warsztaty umiejętności osobistych
- aktualną informację zawodową w postaci opisów zawodów i filmów o zawodach
- możliwość korzystania z multimedialnych programów komputerowych
- metody planowania kariery zawodowej: testy psychologiczne, Indywidualny Plan Działan

Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Opolu przeprowadzili zajęcia w Gimnazjum dla Dorosłych w Grodkowie. Tematyka zajęć oscylowała wokół predyspozycji zawodowych, zainteresowań oraz ich związku z przyszłym miejscem pracy.

4

5

Uczniowie Gimnazjum dla Dorosłych to osoby w dużej mierze pełnoletnie, które z różnych powodów nie ukończyły gimnazjum w normalnym trybie. Ze względu na obowiązek szkolny oraz problemy ze znalezieniem pracy, muszą swe wykształcenie uzupełnić. Stąd ważna jest pomoc doradcy zawodowego w zakresie wyborów edukacyjno-zawodowych.
Każdy młody człowiek, bez względu na stan zdrowia, zachowanie, powinien wiedzieć jak wygląda rynek pracy, co on sam może mu zaoferować i czego oczekiwać. Powinien mieć możliwość poznania swoich predyspozycji, mocnych i słabych stron. Dlatego właśnie, doradcy zawodowi z opolskiego MCIZ bardzo chętnie przeprowadzają zajęcia również w tych bardziej wymagających placówkach. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla młodzieży z zakresu poradnictwa zawodowego.

Po odbytych zajęciach zrobino pamiątkowe zdjęcie z wychowawcą klasy Witoldem Pietrukiem przed busem Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.

6

7