logo

Zajęcia z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

W dniu 25 lutego 2016r. odbyły się zajęcia z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie dla gimnazjalistów. Tematyka dotyczyła wzorców prawidłowego zachowania wśród młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy i agresji.

8

9

Celem zajęć było:
• Uświadomienie zagrożeń płynących z przemocy i agresji,
• Stopniowe eliminowanie aktów agresji fizycznej i psychicznej,
• Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
• Poznanie metod pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie problemów,
• Tworzenie osobistego systemu wsparcia jako czynnika chroniącego przed podejmowaniem ryzykownych zachowań,
• Zwiększenie dobrego samopoczucia,
• Polepszenie atmosfery interpersonalnej,
• Poznawanie podstawowych przyczyn agresji wśród młodzieży,
• Wdrażanie do aktywnej pracy w grupie,
• Wskazanie młodzieży właściwej drogi w rozwiązywaniu problemów.

Zajęcia warsztatowe były przeplatane filmami informującymi o skutkach negatywnych zachowań. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów.