logo

Spotkanie słuchaczy gimnazjum z Wandą Cebulką

W dniu 26 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie słuchaczy gimnazjum z Wandą Cebulką, autorką książek o historii Grodkowa.

12

Pani Wanda Cebulka, absolwentka naszej szkoły, po zdaniu egzaminu maturalnego rozpoczęła studia na Uniwersytecie Opolskim, na Wydziale Filologiczno-Historycznym- specjalność historia. Napisała trzy książki na temat dziejów Grodkowa i ziemi grodkowskiej.
W dniu dzisiejszym przeprowadziła prelekcję dla uczniów gimnazjum dla dorosłych na temat historii naszego miasta i ziemi grodkowskiej. W swojej wypowiedzi podkreśliła, iż na przestrzeni ostatnich lat ukazało się w Polsce co najmniej kilka zwartych publikacji poświęconych ziemi grodkowskiej, co stanowi spory postęp w porównaniu z okresem wcześniejszym. Przeszłość Grodkowa i jego okolic stała się przedmiotem zainteresowania sporej grupy badaczy, naukowców i entuzjastów historii. Oprócz opracowania zbiorowego pod redakcją R. Kaczmarka ukazały się cztery jej publikacje, w których obok historii regionu opisała istniejące wcześniej na tym obszarze grupy wyznaniowe.

A oto strona tytułowa ostatniej książki Pani Wandy Cebulki:

13

Młodzież gimnazjalna z dużym zainteresowaniem wysłuchała prelekcji Pani W. Cebulki, jednocześnie uzyskała dużo informacji na temat historii naszego regionu.