logo

Pożegnanie absolwentów Liceum Ogólnokształcącego

W dniu 26 lutego 2016 r. pożegnaliśmy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

20

Na uroczystość przybyli absolwenci naszej szkoły, którzy w semestrze zimowym ukończyli Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. W uroczystości uczestniczyli nauczycieli uczący w szkole. Przemówienie wygłosił opiekun grupy licealistów - Witold Pietruk. Pogratulował absolwentom ukończenia szkoły i zdobycia wykształcenia średniego. Podkreślił, iż dla wielu słuchaczy to wielki sukces, ponieważ naukę niejednokrotnie musieli łączyć z obowiązkami rodzinnymi, jak i pracą zawodową. Przed wieloma z nich stoi jeszcze decyzja podjęcia zmagań związanych z egzaminem maturalnym. Wśród naszych absolwentów mamy osoby, które po zdaniu egzaminu maturalnego chcą rozpocząć studiowanie na wyższych uczelniach. Mamy wśród słuchaczy osoby utalentowane, np. Pan Marcin, którego predyspozycje artystyczne kierują go ku studiowaniu historii sztuki na Akademii Sztuk Pięknych. Mile będziemy wspominać ich pobyt w naszej szkole.

16

Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne trzech słuchaczy zostało wyróżnionych i zostały wręczone im nagrody książkowe. Należą do nich:
1. Mirosław Chomątowski
2. Anna Majka
3. Marcin Pińkowski

18

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia oraz dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym