logo

Aktualności

Zawody: wybierz swoją ścieżkę kariery Zawód: Przedstawiciel handlowy

Kim jest i czym zajmuje się przedstawiciel handlowy?

Przedstawiciela handlowego spotkamy praktycznie w każdej branży: począwszy od spożywczej, poprzez budowlaną, a na IT kończąc. Każda branża i każdy sektor współczesnej gospodarki musi wyrobić targety sprzedaży, prawda? W wielu z nich bez udziału przedstawicieli handlowych byłoby to po prostu całkowicie nierealne, gdyż ważne jest bezpośrednie dotarcie do odpowiedniego odbiorcy/klienta.

Jak zostać przedstawicielem handlowym?absolwent

Teoretycznie wystarczy nam do tego średnie wykształcenie, prawo jazdy kategorii B w portfelu i zdolności sprzedażowe. Problem w tym, że wystarczy nam to jedynie do podjęcia pracy w małych firmach o zasięgu lokalnym, a co za tym idzie – nasze zarobki nie będą zbyt wysokie. Ważne jest ukończenie proponowanego przez nas kursu doskonalącego zawodowo (okres trwania 3 miesiące). Należałoby ukończyć kurs kwalifikacyjny (można online) w zawodzie handlowiec - sprzedawca lub jako technik-logistyk.

Pożegnanie absolwentów Liceum Ogólnokształcącego

W dniu 26 lutego 2016 r. pożegnaliśmy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

20

Na uroczystość przybyli absolwenci naszej szkoły, którzy w semestrze zimowym ukończyli Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. W uroczystości uczestniczyli nauczycieli uczący w szkole. Przemówienie wygłosił opiekun grupy licealistów - Witold Pietruk. Pogratulował absolwentom ukończenia szkoły i zdobycia wykształcenia średniego. Podkreślił, iż dla wielu słuchaczy to wielki sukces, ponieważ naukę niejednokrotnie musieli łączyć z obowiązkami rodzinnymi, jak i pracą zawodową. Przed wieloma z nich stoi jeszcze decyzja podjęcia zmagań związanych z egzaminem maturalnym. Wśród naszych absolwentów mamy osoby, które po zdaniu egzaminu maturalnego chcą rozpocząć studiowanie na wyższych uczelniach. Mamy wśród słuchaczy osoby utalentowane, np. Pan Marcin, którego predyspozycje artystyczne kierują go ku studiowaniu historii sztuki na Akademii Sztuk Pięknych. Mile będziemy wspominać ich pobyt w naszej szkole.

16

Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne trzech słuchaczy zostało wyróżnionych i zostały wręczone im nagrody książkowe. Należą do nich:
1. Mirosław Chomątowski
2. Anna Majka
3. Marcin Pińkowski

18

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia oraz dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym

Spotkanie słuchaczy gimnazjum z Wandą Cebulką

W dniu 26 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie słuchaczy gimnazjum z Wandą Cebulką, autorką książek o historii Grodkowa.

12

Pani Wanda Cebulka, absolwentka naszej szkoły, po zdaniu egzaminu maturalnego rozpoczęła studia na Uniwersytecie Opolskim, na Wydziale Filologiczno-Historycznym- specjalność historia. Napisała trzy książki na temat dziejów Grodkowa i ziemi grodkowskiej.
W dniu dzisiejszym przeprowadziła prelekcję dla uczniów gimnazjum dla dorosłych na temat historii naszego miasta i ziemi grodkowskiej. W swojej wypowiedzi podkreśliła, iż na przestrzeni ostatnich lat ukazało się w Polsce co najmniej kilka zwartych publikacji poświęconych ziemi grodkowskiej, co stanowi spory postęp w porównaniu z okresem wcześniejszym. Przeszłość Grodkowa i jego okolic stała się przedmiotem zainteresowania sporej grupy badaczy, naukowców i entuzjastów historii. Oprócz opracowania zbiorowego pod redakcją R. Kaczmarka ukazały się cztery jej publikacje, w których obok historii regionu opisała istniejące wcześniej na tym obszarze grupy wyznaniowe.

A oto strona tytułowa ostatniej książki Pani Wandy Cebulki:

13

Młodzież gimnazjalna z dużym zainteresowaniem wysłuchała prelekcji Pani W. Cebulki, jednocześnie uzyskała dużo informacji na temat historii naszego regionu.

Zajęcia z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

W dniu 25 lutego 2016r. odbyły się zajęcia z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie dla gimnazjalistów. Tematyka dotyczyła wzorców prawidłowego zachowania wśród młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy i agresji.

8

9

Celem zajęć było:
• Uświadomienie zagrożeń płynących z przemocy i agresji,
• Stopniowe eliminowanie aktów agresji fizycznej i psychicznej,
• Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
• Poznanie metod pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie problemów,
• Tworzenie osobistego systemu wsparcia jako czynnika chroniącego przed podejmowaniem ryzykownych zachowań,
• Zwiększenie dobrego samopoczucia,
• Polepszenie atmosfery interpersonalnej,
• Poznawanie podstawowych przyczyn agresji wśród młodzieży,
• Wdrażanie do aktywnej pracy w grupie,
• Wskazanie młodzieży właściwej drogi w rozwiązywaniu problemów.

Zajęcia warsztatowe były przeplatane filmami informującymi o skutkach negatywnych zachowań. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów.