Opiekun Medyczny 

Zawód: Opiekun Medyczny 532102

Dla kogo?

Do Szkoły Policealnej mogą przystąpić absolwenci szkół średnich (matura nie jest wymagana) którzy w roku przyjęcia skończą 18 lat.


Kwalifikacje: 

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej


Okres kształcenia:

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN. Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Uzyskane wykształcenie\kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie opiekun medyczny, mogą przystąpić do egzaminu zawodowego.

System kształcenia:

Stacjonarna. Zajęcia odbywają się według harmonogramu w czwartki, piątki i soboty.

Płatność:

Opłata miesięczna: 100 zł (istnieje możliwość zwolnienia z opłat - proszę pytać w sekretariacie).

Opis kierunku:


Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:

  • etap pisemny,
  • etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.


Miejsca pracy: 

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Ten serwis może używać plików cookies. Proszę wejść w naszą politykę prywatności po więcej informacji.

Nie pozwalaj

OK