Dla kogo?

Do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych mogą zapisać się osoby, które ukończyły sześcioletnią szkołę podstawową i w roku przyjęcia skończą 16 lat (w wyjątkowych sytuacjach 15 lat).


Okres kształcenia:

2 lata (4 semestry) zakończone egzaminem ośmioklasisty.


System kształcenia:

Zaoczne. Zajęcia odbywają się według harmonogramu: 

czwartek-piątek godz. 15.30-19.00, soboty godz. 8.30- 13.00

Płatność:

Opłata miesięczna: 120 zł miesięcznie (oprócz lipca i sierpnia)


Opis kierunku:


Szkoła Podstawowa dla Dorosłych jest propozycją dla osób, które po ukończeniu 6 klas szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki a marzą o zdobyciu dalszego wykształcenia. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych daje tę możliwość bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków. Szkołą Podstawowa jest ważnym etapem edukacji, ponieważ daje możliwości dalszego kształcenia lub zdobycia dowolnego tytułu zawodowego.


Wszystkim absolwentom Szkoły Podstawowej zapewniamy możliwość kontynuowania nauki na bardzo dogodnych warunkach w Liceum dla Dorosłych, a następnie w Policealnej Szkole zaocznej i uzyskania tym samym wymarzonego zawodu oraz tytułu technika.


Nasze Szkoły mają uprawnienia szkoły publicznej. Uzyskały pozytywną opinię Kuratorium Oświaty i są wpisane do rejestru szkół Wydział Oświaty Urzędu Miasta. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej. 


Wymogi rekrutacyjne:


ukończona ośmioletnia szkoła podstawowa

oryginał świadectwa ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

1 zdjęcie

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 16 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. W przypadkach wyjątkowych i uzasadnionych przyjmujemy osoby które ukończyły 15 lat. Nie ma górnej granicy wiekowej. Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.


Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Ten serwis może używać plików cookies. Proszę wejść w naszą politykę prywatności po więcej informacji.

Nie pozwalaj

OK