Technik administracji

Zawód: Technik administracji 334306 


Kwalifikacje: 

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji


Dla kogo?

Do Szkoły Policealnej mogą przystąpić absolwenci szkół średnich (matura nie jest wymagana) którzy w roku przyjęcia skończą 18 lat.


Okres kształcenia:

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN. Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Uzyskane wykształcenie\kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie technika administracji, mogą przystąpić do zdania kwalifikacji zawodowej, co pozwoli na otrzymanie tytułu technika administracji.

System kształcenia:

Zaoczne. Zajęcia odbywają się według harmonogramu: czwartek-piątek godz. 15.30-19.00, soboty godz. 8.30 – 13.00


Dodatkowe korzyści:

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.

Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.

Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Płatność:

Opłata miesięczna: 120 zł miesięcznie (oprócz lipca i sierpnia)


Opis kierunku:

Technik administracji  jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową. Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.


Praca: Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej  i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.


Przedmioty:

1) Podstawy przedsiębiorczości

2) Język obcy w administracji

3) Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

4) Podstawy prawa cywilnego

5) Podstawy prawa pracy

6) Podstawy prawa administracyjnego

7) Podstawy finansów publicznych

8) Wykonywanie pracy biurowej

9) Postępowanie w administracji

Ten serwis może używać plików cookies. Proszę wejść w naszą politykę prywatności po więcej informacji.

Nie pozwalaj

OK