Oferta bezpłatna!

Opis kierunku:


Kierunek: Technik rolnik

Kwalifikacja: ROL.10. organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 

Czas nauki: 2 lata 

Forma kształcenia: zaoczna (weekendy)

Wymagania: ukończona branżowa szkoła I stopnia w zawodzie rolnik lub branżowa szkoła I stopnia w dowolnym zawodzie+Kurs kwalifikacyjny w zawodzie ROL.04-rolnik.


Przedmioty w kształceniu ogólnym: 

Język polski 

Język angielski 

Matematyka

Informatyka


Przedmioty w kształceniu zawodowym:

Podstawy rolnictwa

Planowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej

Planowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej

Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego 

Pracownia organizacji produkcji rolniczej

Język obcy zawodowy


Praktyka zawodowa:

4 tygodnie (140 godzin)


Absolwent kierunku technik rolnik znajdzie pracę w:

- rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą

- instytucjach służby rolnej

- prowadzić własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.)


Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik rolnik będziesz potrafił/a:

- wykonywać prace związane z prowadzeniem produkcji roślinnej

- wykonywać prace związane z prowadzeniem produkcji zwierzęcej

- Prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej

- Prowadzić sprzedaż zwierząt i produktów rolnych

- Organizować i nadzorować produkcje roślinną

- Organizować i nadzorować produkcje zwierzęcą

Prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o rachunek ekonomiczny


Jak można się zapisać?

OSOBIŚCIE - Odwiedź nas w Biurze Szkoły

TELEFONICZNIE - Zadzwoń 77 415-34-48

Branżowa Szkoła II Stopnia

Ten serwis może używać plików cookies. Proszę wejść w naszą politykę prywatności po więcej informacji.

Nie pozwalaj

OK